Subaru Plejady 2013

WAŻNE
INFORMACJE

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA

"Klasyfikacja Zespołowa" na stałe wpisała się już w zlotowe zmagania. Uczestnicy, którzy chcą stworzyć zespół i stanąć ramię w ramię z zaprzyjaźnionymi załogami w szranki z innymi zgłoszonymi zespołami prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Jako "Zespół" definiujemy minimum 3 a maksimum 8 załóg. Do finalnego wyniku Zespołu wliczają się 4 załogi, które osiągnęły najlepsze wyniki na którejkolwiek trasie, przy czym z jednej trasy mogą być liczone wyniki nie więcej niż 2 załóg (czyli np. 2 z trasy Szosowej-Wolnossącej, jedna z Turystyczno-Szosowej, jedna z Terenowej). W skład Zespołu może wchodzić jedna załoga dealerska (jest to jedyny przypadek, gdy załoga dealerska może brać udział w "normalnej" klasyfikacji). Zespoły mogą się zgłaszać jako Zespoły "niezależne", lub "dealerskie". Jako, że kumoterstwo to nasza specjalność, Zespoły zgłaszające się pod oficjalną egidą swego dealera otrzymają w finalnej klasyfikacji 5% bonusu punktowego pod warunkiem, że dany dealer będzie obecny do zakończenia Zlotu. Poniższa tabela prezentuje ilość punktów przyznawaną za zajęcie poszczególnego miejsca na danej trasie:

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punkty 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1

Rozważmy więc dla przykładu przypadek zespołu składającego się z 6 załóg. Trzy z nich startują na trasie Szosowej-Turbo, dwie na Terenowej i jedna na Turystyczno–Szosowej. Poszczególne załogi w Zespole zajęły następujące miejsca i uzyskały odpowiednie ilości punktów:

Załoga Wynik Punkty
Trasa Szosowa (turbo)
Załoga A 3. miejsce 10
Załoga B 7. miejsce 4
Załoga C 9. miejsce 2
Trasa Terenowa
Załoga D 1. miejsce 15
Załoga E 5. miejsce 6
Trasa Turystyczno-Szosowa
Załoga F 8. miejsce 3

Ponieważ do punktacji wliczamy maksymalnie 4 załogi wynik załóg "C" oraz "F" (najsłabsze wyniki) nie będzie liczony. W sumie 4 najlepsze załogi zdobyły dla Zespołu 35 punktów. Gdyby Zespół startował pod oficjalną egidą autoryzowanego dealera otrzymał by dodatkowo 5% bonusu czyli osiągnął by wynik 36,75 co po zaokrągleniu daje 37 punktów i z takim właśnie wynikiem konkurował by z pozostałymi.

W zgłoszeniu Zespołu, który będzie startował pod egidą autoryzowanego dealera musi się znaleźć w odpowiednim miejscu pieczątka i podpis przedstawiciela dealera.

Zgłoszenia mogą zostać dostarczone do Biura Zlotu w dniu rejestracji zawodników (19 czerwca) bądź też przesłane wcześniej mailowo na adres marcin.solarz@subaru.pl

Poszczególne załogi zwycięskiego Zespołu oprócz pucharów otrzymają darmowe uczestnictwo w XII Zlocie Plejad dla kierowcy i pilota. Jest więc o co walczyć!

Formularz zgłoszeniowy do Klasyfikacji Zespołowej: »»» [PDF 1,5MB]

SPOSÓB PRZYDZIELANIA NUMERÓW STARTOWYCH

Informujemy, iż w tegorocznym formularzu zgłoszeniowym będą obowiązywały dokładnie takie same zasady wybierania/przydzielania numerów startowych jak w roku ubiegłym. Na każdej z tras przydzielona zostanie określona ilość numerów (Trasa Szosowa: 50, Trasa Terenowa: 25, Trasa Turystyczno-Szosowa: 40, Trasa Turystyczno-Terenowa: 40) spośród których będzie można dokonać wyboru. Po wyczerpaniu założonej puli każdej kolejnej zgłaszającej się załodze przydzielony zostanie automatycznie kolejny wolny numer. Przykładowo po wyczerpaniu się numerów na Trasie Terenowej nowo zgłaszające się załogi będą automatycznie otrzymywały numery 226, 227, 228, itd.

BON RABATOWY NA USŁUGI ASO SUBARU

Przed przyjazdem na tegoroczny Zlot Plejad warto poddać swoje Subaru przeglądowi i obsłudze. Zachęcamy, aby uczynić to w jednym z naszych ASO Subaru.

Zlotowicze, którzy w 2014 roku (do 19 czerwca) wykonają w dowolnym ASO Subaru prace serwisowe w samochodzie startującym w zlocie na kwotę powyżej 600 zł netto, otrzymają od nas bon rabatowy o wartości 150 zł. do wykorzystania w tym samym serwisie. Bon rabatowy będzie można zrealizować do końca września przy zapłacie za prace serwisowe w samochodzie, na który został wystawiony (pod warunkiem, że jednorazowa opłata za zlecone prace przewyższy wartość 600 zł netto). Aby otrzymać bon należy 19 czerwca w Biurze Zlotu przedstawić fakturę dokumentującą wykonanie spełniających powyższe kryteria prac serwisowych.