Wyniki końcowe XI Zlotu Plejad:
Trasa szosowa
Trasa terenowa
Trasa turystyczna-szosowa
Trasa turystyczna-terenowa

Wyniki konkursu fotograficznego:
Wyniki głosowania Jury i publiczności

Prawidłowe odpowiedzi:
Dzień pierwszy
Dzień drugi

(c) 2014 Subaru Import Polska sp. z o.o.