Zobacz jak to było rok temu...

Wyniki  

Wyniki Trasy Terenowej.


Szanowni Państwo !

    W związku ze zgłoszonymi do klasyfikacji zastrzeżeniami poprosiłem o dostarczenie kart drogowych wszystkich uczestników trasy terenowej w celu ponownego przeliczenia i spraw-dzenia wyników. Po dokładnej weryfikacji i konsultacji z przewodniczącym Komisji, panem Januszem Szerlą stwierdzono, co następuje:
1. 1. 1. Wbrew zupełnie jasno sprecyzowanym zasadom (łącznie z przykładowym obliczeniem!) przeliczania wyników prób sportowych, nie uwzględniono w PS3 (Zdynia) punktów karnych za potrącenie słupków wyznaczających trasę próby.
2. 2. 2. Nie dokonano przeliczenia punktów za wyniki strzelania „Paintball".

    Dla przypomnienia zasady punktacji. W nawiasach cytowane są uzyskane przez autora Foresterem „Six" podczas pierwszego przejazdu. Próby były wykonane bez pasażerów, przy użyciu przekładni redukcyjnej. Czasy te, po zaokrągleniu, czy też w przypadku PS1 po uwzględnieniu większej mocy wersji z turbodoładowaniem, ustalone zostały jako „wzorcowe".
    Uzyskanie lepszego od wzorcowego czasu oznaczało punkty ujemne, gorszego - dodatnie:

Próba
Czas uzyskany
Czas wzorcowy
Mnożnik
PS1
(16,0 s)
15,0 s
x3
PS2
(43,6 s)
45,0 s
x2
PS3
(63,9 s)
65,0 s
x2

Każdy potrącony na PS3 słupek powodował doliczenie 5 punktów karnych.

Wyniki strzelania - każde trafienie to -1 pkt.
Zadania dodatkowe (PT) - każda trafna odpowiedź to -3 pkt. (max: -27 pkt.).

Ze względu na zgłoszone przez obsługę PKC nieprawidłowości we wpisywaniu czasów zrezygnowaliśmy z punktów karnych za spóźnienia / zbyt wczesny wjazd. Podczas ogłaszania wyników zostało to oficjalnie podane do wiadomości. Komisja doszła do wniosku, że rolą PKC na trasie terenowej było przede wszystkim uniknięcie komasacji uczestników na trasie, przy cateringu oraz próbach sportowych, a także zwiększenie bezpieczeństwa. Rygorystyczne podejście do niektórych punktów regulaminu, w tym do ew. spóźnień na Punktach Kontroli Czasu nie odzwierciedlałoby, zdaniem Komisji, w przypadku trasy terenowej, rekreacyjnego charakteru Zlotu.

Niniejszym przepraszam bardzo serdecznie w imieniu własnym oraz Komisji za błędy osób, które dokonały podliczenia wyników. Jednocześnie dziękuję wszystkim tym, którzy zwrócili moją uwagę na ten fakt. Chciałbym także osobiście podziękować panu Sobczakowi - pierwotnie ogłoszonemu zwycięzcy - który informację o „degradacji" przyjął z nadzwyczajną wręcz godnością i honorem.

Z poważaniem

Witold Rogalski  • wyniki: trasa szosowa [nowe okno]

  • wyniki: trasa terenowa [nowe okno]

  • wyniki: trasa turystyczna [nowe okno]